prof. dr hab. Ryszard Pawłowski kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej GUMed. Twórca pracowni badań DNA w GUMed i Instytucie Ekspertyz Sadowych w Krakowie. W 2011 r. nominowany do tytułu „Człowiek Roku”. Był stypendystą Fundacji Humboldta w Instytucie Medycyny Sądowej w Muenster w Niemczech.   Jest specjalistą badań w zakresie genetyki sądowej, identyfikacji śladów...

Scroll to top