dr hab. Magdalena Błażek, prof.uczelni

Dr hab. Magdalena Błażek, prof uczelni jest prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich. Psycholog, kierownik Katedry Psychologii, Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed oraz kierunku psychologia zdrowia. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem oraz biegłym sądowym.

 

W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

 

Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem oraz biegłym sądowym. Przez 25 lat była związana z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Gdańsku, a w latach 2005-2016 kierowała tą placówką. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Scroll to top