dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni

absolwentka kierunku farmacja Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej GUMed. Wizytująca profesor Uniwersytetu w Stuttgarcie (Niemcy) oraz Instytutu I.E.M.E.S. w Palermo (Włochy). Autorka i współautorka artykułów naukowych, popularno-naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych z dziedziny medycyny oraz kosmetologii medycznej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim onkologią eksperymentalną, badaniem efektywności związków przeciwnowotworowych, projektowaniem nowych związków przeciwnowotworowych, badaniem mechanizmów działania tych związków oraz szukaniem biomarkerów pozwalających na wczesną diagnozę chorób nowotworowych czy też monitorowanie stanu choroby. Drugi tor badań to gerontologia eksperymentalna w kontekście neurobiologii i neurologii, a trzeci to kosmetologia medyczna połączona z dermatologią, gdzie pracuje nad opracowywaniem jak najlepszych nośników substancji aktywnych do wnętrza komórek skóry oraz nad bezpieczeństwem i efektywnością działania substancji aktywnych w kosmetykach i lekach. Laureatka Sopockiej Muzy w Dziedzinie Nauki oraz Człowiek Roku Art of Beauty Prestige Awards. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Chemii Medycznej. Współwłaścicielka firmy kosmetycznej i twórczyni autorskiej marki dermokosmetyków do pielęgnacji twarzy. Prywatnie żona i mama dwulatka.

 

Scroll to top