Informacje rekrutacyjne

Informacje Działu Rekrutacji. Lista kierunków, zasady rekrutacji, statystyka.

Rekordowa rekrutacja w 2023 r.

Tegoroczną rekrutację na studia prowadzone w języku polskim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym bez wahania możemy nazwać rekordową. Dokumenty aplikacyjne złożyło 11 385 kandydatów, co w porównaniu do ubiegłego roku stanowi wzrost o 1 220 osób. Ponadto odnotowaliśmy najwyższą w historii liczbę laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed – to aż 77 osób. Tak dobry wynik związany jest z wysokimi pozycjami Uczelni w rankingach edukacyjnych, plasujących Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie czołowych polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed jest prestiżowy status uczelni badawczej przyznany w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kierunki studiów, zasady rekrutacji i statystyka

Studia I stopnia

W 2023 r. niemal 2 300 osób ubiegało się o przyjęcie na jeden z ośmiu kierunków studiów I stopnia prowadzonych stacjonarnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 576 osób (3,8 os. na miejsce), a więc o 116 więcej niż przed rokiem. Drugim najbardziej popularnym kierunkiem okazała się dietetyka, na którą dokumenty złożyło 472 kandydatów (7,9 os. na miejsce), co daje wzrost o 150 osób w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji. Tak wysoki wynik osób na jedno miejsce uzyskał także kierunek techniki dentystyczne (7,9 os. na miejsce, 238 kandydatów). Dużą popularnością cieszyły się również: ratownictwo medyczne i elektroradiologia (odpowiednio 5,6 oraz 4,8 os. na miejsce), położnictwo (4,4 os. na miejsce), zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 3,3 do ponad 2,3 os. na miejsce.

Studia jednolite magisterskie

W 2023 r. ponad 7 500 osób ubiegało się w tym roku o przyjęcie na 6 kierunków jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski – 4 148 kandydatów (12,7 os. na miejsce). Nie powinno to dziwić, gdyż GUMed zajmuje obecnie miejsce w pierwszej piątce na 30 uczelni w Polsce pod względem liczby kandydatów przyjmowanych na pierwszy rok studiów na kierunku lekarskim. Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów był kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o miejsce starało się niemal 1 365 osób (29 os. na miejsce), co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach. Na kolejnych miejscach uplasowały się: fizjoterapia – 639 kandydatów (9,1 os. na miejsce) i farmacja – 527 kandydatów (3,3 os. na miejsce). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również psychologia zdrowia, na którą kandydowało 516 osób (10,3 os. na miejsce, co oznacza kolejny systematyczny wzrost w trakcie ostatnich 5 lat) oraz analityka medyczna – 350 kandydatów (6,4 os. na miejsce).

Studia II stopnia

W 2023 r. ponad 300 osób ubiegało się o przyjęcie na 7 kierunków studiów II stopnia prowadzonych w naszej Uczelni w formie stacjonarnej. Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, na które aplikowało 77 osób, (1,3 os. na miejsce) oraz nowo utworzony kierunek badania kliniczne, na który aplikowały 73 osoby (2,4 os. na miejsce). Dużym zainteresowaniem cieszyło się także położnictwo (44 kandydatów, 1,5 os. na miejsce). O przyjęcie na dietetykę, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe i BHP starały się odpowiednio 43 osoby (1,2 os. na miejsce), 41 osób (1,7 na miejsce), 24 osoby (0,8 os. na miejsce) i 20 osób (1,0 os. na miejsce).

Olimpijczycy

W 2023 r. aż 77 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zadeklarowało chęć studiowania na GUMed. To najwyższa liczba w historii.

Treść całego artykułu na temat rekrutacji 2023 r. znajdziesz na stronie gumed.edu.pl/75680.html

Pozostałe informacje rekrutacyjne znajdziesz na stronie www.rekrutacja.gumed.edu.pl

Dział Rekrutacji GUMed al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk. Wszelkie pytania dotyczące zasad rekrutacji, kosztów, terminów, potrzebnych dokumentów, itp. należy kierować telefonicznie (58) 349 13 91 / (58) 349 13 97 lub poprzez pocztę elektroniczną rekrutacja@gumed.edu.pl.

Scroll to top