Prezentacje przygotowane przez Dział Rekrutacji

Pozostałe materiały informacyjne

Studia jednolite magisterskie

Liczba kandydatów na miejsce na studiach (rekrutacja 2021)

Studia jednolite pierwszego stopnia

Liczba kandydatów na miejsce na studiach (rekrutacja 2021)

Pozostałe informacje rekrutacyjne znajdziesz na stronie www.rekrutacja.gumed.edu.pl

Dział Rekrutacji GUMed al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk. Wszelkie pytania dotyczące zasad rekrutacji, kosztów, terminów, potrzebnych dokumentów, itp. należy kierować telefonicznie (58) 349 13 91 / (58) 349 13 97 lub poprzez pocztę elektroniczną rekrutacja@gumed.edu.pl.

Scroll to top