Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnia od ponad 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.

GUMed jest jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. To również najlepsza uczelnia medyczna w Polsce według Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i 8 uczelnia akademicka w kraju.

Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim.

Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie. W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy.

Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych Uczelnia zawdzięcza środkom z Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich 2 latach niemal 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

Wydział Farmaceutyczny i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed otrzymały prestiżową kategorię A+, Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej kategorię A. Oferujemy nowoczesne pracownie fantomowe i multimedialne, zajęcia w Aptece Szkoleniowej na Wydziale Farmaceutycznym, wymiany studenckie w ramach Erasmus+, czyli możliwość odbycia części studiów w jednym z krajów Unii Europejskiej.

W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych.

0
wydziały
0
kierunków
0
studentów
0
pracowników naukowi

Gdańsk

Gdańsk to wspaniałe miasto do studiowania. Dostęp do oferty kulturalnej, rozrywkowej, bliskość natury, plaża i oczywiście czyste powietrze to jego największe zalety. Zadowolenie mieszkańców zostało potwierdzone w ostatnim badaniu Komisji Europejskiej, z którego wynika, że 97% z nich jest zadowolonych z życia w mieście, a najlepiej oceniają transport publiczny, ofertę kulturalną, obiekty sportowe i bezpieczeństwo. Skorzystaj z możliwości jakie oferuje Gdańsk. Zapraszamy!

gdańsk

Więcej dowiesz się oglądając i słuchając naszych relacji na Dniach Otwartych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kliknij kropelkę żeby sprawdzić harmonogram.

Scroll to top