Dzień Otwarty 2017 już za nami.

StartDzień Otwarty 2017 już za n...
Rozwiń
Dzień_Otwarty_GUMed_2017_poziom.jpg

Podczas Dnia Otwartego GUMed, który odbył się w czwartek, 6 kwietnia 2017 r. Uczelnię odwiedziły tłumy zwiedzających. Impreza rokrocznie dedykowana jest przyszłym kandydatom oraz osobom zainteresowanym działalnością GUMed i dotyczy trzech wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. Obok tradycyjnych wykładów i oprowadzania po Uczelni można było obejrzeć pokazy i prezentacje zorganizowane przez członków kół naukowych działających przy uniwersyteckich katedrach i klinikach. Dzień Otwarty był też okazją do porozmawiania przyszłych studentów z obecnymi. Tematów do rozmów również było wiele – od trudności poszczególnych lat studiów, przez możliwości zaangażowania się w pracę w studenckich kołach naukowych czy po wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Do zobaczenia za rok.Wykłady – sala A (im. prof. S. Hillera)

Godzina Tytuł wykładu i prelegent
9:30-9:45 Rozpoczęcie Dnia Otwartego – powitanie uczestników
dr hab. T. Smiatacz
prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
9:45-10:00 O Uczelni i kampusie
Dawid Spychała
Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
10:00-10:15 Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu
dr Michał Brzeziński
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
10:15-10:30 O ofercie dydaktycznej i warunkach rekrutacji
dr Sławomir Wójcik,
Katarzyna Katlewicz
Uczelniane Centrum Rekrutacji
10:30-10:45 Warto być zdrowym czy bogatym?
dr Ewa Bandurska
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
10:45-11:00 O życiu studenckim
Uczelniany Samorząd Studencki
11:00-11:15 O ofercie Sekcji Współpracy Międzynarodowej
Karolina Derda
Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
11:15-11:30 O ofercie Uczelnianego Biura Karier
Tomasz Wojski
Akademickie Centrum Karier
11:30-11:45 Przerwa
11:45-12:00 O Uczelni i kampusie
Dawid Spychała
Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
12:00-12:15 Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu
dr Michał Brzeziński
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
12:15-12:30 O ofercie dydaktycznej i warunkach rekrutacji
dr Sławomir Wójcik,
Katarzyna Katlewicz
Uczelniane Centrum Rekrutacji
12:30-12:45 Warto być zdrowym czy bogatym?
dr Ewa Bandurska
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
12:45-13:00 O życiu studenckim
Uczelniany Samorząd Studencki
13:00-13:15 O ofercie Sekcji Współpracy Międzynarodowej
Karolina Derda
Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
13:15-13:30 O ofercie Uczelnianego Biura Karier
Tomasz Wojski
Akademickie Centrum Karier

Warsztaty – sala Katedry Biotechnologii Medycznej (grupy piętnastoosobowe)

Godzina Tytuł warsztatu i prowadzący
10:00-10:30 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)
10:45-11:15 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)
11:30-12:00 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)
12:15-12:45 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)
13:00-13:30 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)
13:45-14:15 Techniki wydajnego uczenia się
Agnieszka Wika, Paulina Wika, Natalia Kowalska
Zakład Badań nad Jakością Życia
(zarezerwowane)

Oprowadzanie po jednostkach GUMed

Zainteresowani będą oprowadzani po Zakładzie Embriologii, Zakładzie Anatomii, Zakładzie Chemii Medycznej, Zakładzie Fizyki i Biofizyki oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) w godzinach od 10 do 12. Po zakładach będą oprowadzane 4 grupy maksymalnie dwudziestoosobowe. Zapisy prowadzi Katarzyna Sempołowicz-Lipska – tel. (58) 349 11 63 (w godz. od 8-15) lub e-mail katarzyna.sempolowicz-lipska@gumed.edu.pl. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na wycieczkę po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym będą odbywać się w dniu imprezy, w budynku Collegium Biomedicum przy stoisku Studenckiego Koła Naukowego (SKN) przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. Osoby zainteresowane zwiedzaniem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) powinny uwzględnić fakt, iż UCK znajduje się przy ul. Smoluchowskiego 17, co wiąże się z piętnastominutowym spacerem. Zwiedzanie potrwa około godzinę i planowane jest w 3-4 maksymalnie dziesięcioosobowych grupach. Zwiedzający będą mieli okazję przejść taką samą trasę jaką przechodzi pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR), poprzez salę bronchoskopową, do wizyty w Klinice.

Miejsca parkingowe przy Uczelni są płatne.


Wykłady – Wydział Farmaceutyczny

Godzina Tytuł wykładu i prelegent
9:00-9:30 Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwenta
Adrian Szewczyk
absolwent Wydziału Farmaceutycznego GUMed
9:30-9:45 Działaj aktywnie na studiach – PTSF
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
11:00-11:30 Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwenta
Adrian Szewczyk
absolwent Wydziału Farmaceutycznego GUMed
11:30-11:45 Działaj aktywnie na studiach – PTSF
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
13:00-13:30 Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwenta
Adrian Szewczyk
absolwent Wydziału Farmaceutycznego GUMed
13:30-13:45 Działaj aktywnie na studiach – PTSF
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Oprowadzanie – Wydział Farmaceutyczny

Zainteresowani będą oprowadzani po Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Katedrze i Zakładzie Bromatologii, Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki, Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. Podczas oprowadzania uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach.

W godzinach od 9:30 do 14:30, co 30 minut, będą oprowadzane grupy maksymalnie dwudziestoosobowe. Zapisy prowadzi Damian Szczesny tel. 721 050 105 (w godz. od 8-15) lub e-mail dszczesny@gumed.edu.pl. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie Wydziału Farmaceutycznego.


Stoiska – Collegium Biomedicum

Lp. Organizacja Aktywność Miejsce
1 Uczelniany Samorząd Studencki Prezentacja życia studenckiego Uczelni. Uczelnia to nie tylko nauka, ale również wspólnie spędzony czas, akcje prozdrowotne itp. Hol główny CBM
2 Uczelniane Centrum Rekrutacji Oferta dydaktyczna, warunki i proces rekrutacji. Hol główny CBM
3 Uczelniane Biuro Karier Prezentacja zakresu działania. Hol główny CBM
4 SKN przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Zapisy na wędrówkę po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK). Prezentacja zakresu działania. Hol główny CBM
5 Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Położnictwo jako kierunek. Film prezentacyjny. Pokaz sztucznego brzucha ciężarnej z możliwością przymierzenia, pielęgnacja noworodka, symulacja porodu. Osłuchiwanie ASP (akcji serca płodu). Hol główny CBM
6 SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu. Pielęgniarstwo – zawód przyszłości o wielu kierunkach rozwoju. Edukacja uczestników imprezy na temat opatrywania ran w warunkach domowych. Prezentacja techniki szycia chirurgicznego. Prezentacja opatrunków specjalistycznych stosowanych na rany przewlekłe. Prezentacja techniki pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Hol główny CBM
7 Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu Nauka mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, badania piersi, prezentowanie oraz nauka wykonywania iniekcji domięśniowych (mięsień pośladkowy). Prezentowanie oraz nauka wykonywania iniekcji dożylnych, pomiaru poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Hol główny CBM
8 SKN Koło Promocji Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia Pokaz pobierania krwi, oznaczania poziomu glikemii oraz zaopatrywania ran. Przygotowanie i podłączanie płynów kroplowych. Hol główny CBM
9 SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego Prezentacja działań pielęgniarki ratunkowej. Nauka bandażowania, pokaz wkłuć domięśniowych oraz dożylnych na fantomach. Pomiary WHR, ciśnienia tętniczego, monitorowanie oddechu. Hol główny CBM
10 Katedra Psychologii i Zakład Badań nad Jakością Życia Psychologia Zdrowia. Prezentacje interaktywne pokazujące działanie mechanizmów poznawczych, iluzje optyczne itp. Hol główny CBM
11 SKN Fizjologii Płodności Katedra i Zakład Fizjologii Profilaktyka Zdrowia Prokreacyjnego. Krótka prezentacja multimedialna wyjaśniająca fizjologię cykli miesiączkowych oraz podstawy Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) skutecznych jako sposób regulacji poczęć, a także element diagnostyki oraz leczenia zaburzeń miesiączkowania i niepłodności (naprotechnologia). Rozdawane będą ulotki informujące o diecie sprzyjającej płodności, a także zeszyty obserwacji cykli miesiączkowych. Każdy kto prawidłowo odpowie na nasze pytania dotyczące płodności otrzyma nagrodę. Informacja o działalności SKN. Hol główny CBM
12 Zakład Embriologii. Katedra Anatomii Prezentacja omawiająca rozwój embrionalny dziecka. Hol główny CBM
13 SKN Chirurgii Plastycznej Członkowie opowiedzą czym zajmuje się chirurgia plastyczna, zaprezentują podstawowe zabiegi i techniki chirurgii plastycznej. Hol główny CBM
14 SKN Fizjoterapii Klinicznej, Klinika Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii Prezentacja urządzeń wykorzystywanych w pracy fizjoterapeuty (rysowanie za pomocą Ergo Turtle, wałkowanie za pomocą rollerów). Metoda kinesiotapingu. Masaż karku. Sprawdzanie jak automasaż stopy przy użyciu piłki do tenisa wpłynie na poprawę skłonu w przód. Hol główny CBM
15 SKN Medycyny Ratunkowej, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Nauka udzielania pierwszej pomocy, szkolenie w resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach dydaktycznych (osób dorosłych, młodzieży i dzieci). Uczestnicy szkolenia otrzymają ustniki do resuscytacji oraz gadżety. Hol główny CBM
16 SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed Prezentacja anatomii serca na modelu oraz sercach wieprzowych. Pokaz echa serca przy pomocy aparatu Vscan. Hol główny CBM
17 Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska Naturalne środowisko ustrojów. Prezentacja płytek Petriego z posiewami mikroorganizmów występujących w środowisku naturalnym człowieka (powietrze, woda pitna, woda ze zbiornika naturalnego, gleby oraz organizmu ludzkiego). Oglądanie wybarwionych mikroorganizmów na szkiełkach pod mikroskopem. Hol główny CBM
18 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Drobnoustroje występujące w jamie ustnej. Hol główny CBM
19 Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Prezentacja i quiz multimedialny dotyczący działań z zakresu zdrowia publicznego. Prezentacja przykładowych karier absolwentów zdrowia publicznego GUMed (prezentacja/film) oraz projektów realizowanych przy współpracy ZZPiMS dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki chorób itp. Hol główny CBM
20 Forum Analityków Medycznych Analityka medyczna okiem studenta. Wyjaśnienie jak właściwie przygotować się do badań. Oglądanie pod mikroskopem preparatów histologicznych zrobionych własnoręcznie przez studentów. Hol główny CBM
21 Ratownictwo Medyczne. Wydział Nauk o Zdrowiu. Prezentacja Kierunku. Pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Hol główny CBM
22 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej W świecie chirurgii. Przedstawienie podstawowych technik szycia chirurgicznego wraz z nauką praktyczną, zapoznanie uczestników z technikami chirurgii laparoskopowej, prezentacja wideo najczęściej wykonywanych zabiegów oraz ich omówienie. Zapoznanie z anatomią człowieka (konkurs), nauka zakładania opatrunków, elementy pierwszej pomocy. Ciekawostki na temat pracy chirurga. Hol główny CBM
23 SKN Chirurgii Onkologicznej Nauka szycia chirurgicznego. Nauka samobadania piersi. Hol główny CBM
24 SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii Członkowie opowiedzą jak krąży krew, czym różni się tętnica od żyły, do czego anestezjolog wykorzystuje naczynia krwionośne. Uczestnicy będą mogli założyć wkłucie na fantomie. Opowiedzą jak udrożnić drogi oddechowe i dlaczego warto znaleźć się na ich kierunku studiów. Hol główny CBM
25 SKN Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Na stoisku będzie można obejrzeć materiały zespalające stosowane w ortopedii, zdjęcia rentgenowskie, pokaz zakładania unieruchomienia gipsowego, pokaz szycia chirurgicznego skóry i ścięgien oraz układanie modeli kostnych. Hol główny CBM
26 SKN przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Członkowie opowiedzą o kierunku studiów i o tym dlaczego warto studiować stomatologię. Zademonstruje jak się wypełnia zęby materiałem kompozytowym światło- i chemo-utwardzalnym. Instruktaże higieny jamy ustnej. Hol główny CBM
27 SKN Zdrowia Środowiskowego przy Zakładzie Toksykologii Środowiska Przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tematyką zdrowia środowiskowego, przedstawienie zależności między stanem środowiska, a zdrowiem człowieka, omówienie wybranych narzędzi do określenia stanu środowiska, w którym człowiek funkcjonuje, pokaz filmu o kierunku zdrowie środowiskowe, omówienie możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz sprawnego funkcjonowania na rynku pracy absolwentów kierunku zdrowia środowiskowego. Hol główny CBM
28 Wydział Farmaceutyczny Informacje o ofercie dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego. Hol główny CBM
29 SKN Radiologii Prezentacja Kierunku oraz Wydziału. Konkursy dla odwiedzających. Hol główny CBM
30 SKN Logopedów Uniwersytetu Gdańskiego Logopedia jako Międzyuczelniany kierunek UG i GUMed. Konsultacje logopedyczne. Sprawdzian przydatności do wykonywania zawodu logopedy. Warsztaty i konsultacje z emisji głosu. Hol główny CBM

Stoiska – Wydział Farmaceutyczny

Lp. Organizacja Aktywność Miejsce
1 SKN przy Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej Pokaz preparatów mikroskopowych podocytów pochodzących z hodowli komórkowych prowadzonych w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego. Pomiar ciśnienia. Quiz dla uczestników. Słodki poczęstunek.* Hol główny
2 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Pokaz „Substancja lecznicza a preparat”. Suplementy diety a leki, suplementy diety a zdrowie człowieka. Prezentacja preparatów, konkurs wiedzy. Kim możesz zostać po ukończeniu studiów farmaceutycznych? Praca nie tylko w aptece. Prezentacja wielu możliwości zatrudnienia dla magistrów farmacji. Podsumowanie konkursu wiedzy o lekach i suplementach diety – rozdanie nagród. Hol główny
3 Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. Oddział Gdańsk. Prezentacja dotycząca studiów na kierunku farmacja. Możliwości rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, wyjazdów zagranicznych w trakcie studiów i potencjalnych miejsc pracy. Wykonywanie maści w moździerzu, rozpoznawanie krajanek (mieszanek ziołowych z farmakognozji). Konkurs. Hol główny

Jak dojechać?

Zobacz kampus