Wywiad z Rekrutacją

Rozmowa z pracownikami Działu Rekrutacji, w której objaśnią wszystkie zawiłości związane z procesem rekrutacji na Uczelnię.

Scroll to top