prof. dr hab. Ryszard Pawłowski

kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej GUMed. Twórca pracowni badań DNA w GUMed i Instytucie Ekspertyz Sadowych w Krakowie. W 2011 r. nominowany do tytułu „Człowiek Roku” Dziennika Bałtyckieg . Był dwukrotnym stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Medycyny Sądowej w Muenster w Niemczech.

Jest specjalistą badań w zakresie genetyki sądowej, identyfikacji śladów biologicznych poprzez badanie DNA Przyczynił się do sukcesów wymiaru sprawiedliwości poprzez wytypowanie szeregu sprawców zbrodni i ich ujęcia. Jako pierwszy w Europie Wschodniej zastosował profilowanie DNA („DNA manhunt”), co doprowadziło do identyfikacji wielokrotnego gwałciciela i zabójcy ze Świnoujścia. W dorobku naukowym ma 230 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Human Genetics, Journal of Forensic Society, Forensic Science International, American Journal of Medical Genetics, Electrophoresis, International Journal of Legal Medicine, Journal of Hypertension.


W 2023 r. otrzymał Dyplom Najlepiej Ocenianego Nauczyciela w Ankiecie Dydaktycznej GUMed.


Hobby Profesora to piłka siatkowa, muzyka poważna (Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach) i muzyka pop oraz film (Milosz Forman, Frederico Fellini, Woody Allen).

prof. dr hab. Ryszard Pawłowski

kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej GUMed. Twórca pracowni badań DNA w GUMed i Instytucie Ekspertyz Sadowych w Krakowie. W 2011 r. nominowany do tytułu „Człowiek Roku”. Był stypendystą Fundacji Humboldta w Instytucie Medycyny Sądowej w Muenster w Niemczech.

 

Jest specjalistą badań w zakresie genetyki sądowej, identyfikacji śladów biologicznych poprzez badanie DNA Przyczynił się do sukcesów wymiaru sprawiedliwości poprzez wytypowanie szeregu sprawców zbrodni i ich ujęcia. Jako pierwszy w Europie Wschodniej zastosował profilowanie DNA („DNA manhunt”), co doprowadziło do identyfikacji wielokrotnego gwałciciela i zabójcy ze Świnoujścia.W dorobku naukowym ma 105 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Human Genetics, Journal of Forensic Society, Forensic Science International, American Journal of Medical Genetics, Electrophoresis, International Journal of Legal Medicine, Journal of Hypertension.

 

Hobby Profesora to piłka siatkowa, muzyka poważna (Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach) i muzyka pop oraz film (Milosz Forman, Frederico Fellini, Woody Allen).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top